Privé-geschil en mediation

 

Conflicten tussen mensen met een ‘nauwe band’ ­ zoals familieleden, vrienden of buren -  kunnen tot grote spanningen leiden. Als het conflict escaleert en voortduurt zijn partijen vaak niet meer in staat om er samen uit te komen. In dat geval kan hulp van een onafhankelijke mediator worden ingeroepen. Hoe pakt u dit aan?

Bespreek de mogelijkheid van mediation met de ander.

Is dit niet mogelijk, bespreek dan de mogelijkheid van mediation met een neutrale derde, bijvoorbeeld een gemeenschappelijke kennis of familielid.

Vraag de neutrale derde de andere partij benaderen, om de mogelijkheid van mediation te bespreken.

Als de andere partij akkoord gaat met mediation, dan kunt u beiden een mediator benaderen. Uiteraard kan ook een neutrale derde een mediator benaderen.