De kosten

 

Mediation:

De kosten van een mediationprocedure zijn:

- het honorarium van de mediator en van eventuele hulppersonen;

- de door de mediator en de hulppersonen gemaakte kosten.

Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uurtarief en wordt dus niet afhankelijk gesteld van het bereiken van een oplossing.

Het tarief van Soecon bedraagt € 75,- per uur exclusief 21% BTW, inclusief reiskosten* en verslaglegging.

Eventuele kosten van de huur van een gespreksruimte en de kosten van de inhuur van derden worden apart in rekening gebracht.

Meestal worden de kosten door de partijen gedeeld. Bij arbeidsconflicten is het gebruikelijk dat de werkgever alle kosten betaalt. 

 

  • Tot maximaal 30 kilometer enkele reis, daarboven geldt een toeslag van € 0,19 per gereisde kilometer. De reisafstand wordt bepaald met de ANWB-routeplanner (http://route.anwb.nl/, snelste route).

Voor onze overige diensten zijn voor het jaar 2012 de volgende tarieven van toepassing.

 

Indien u meerdere diensten tegelijk afneemt zijn er afwijkende tarieven van toepassing. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan, u kunt vertrouwen op ons lage tarief.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% omzetbelasting tenzij anders vermeld.

 

TARIEVEN AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

T-biljet voor studenten en scholieren € 25,-.

Particuliere aangifte inkomstenbelasting (alleenstaanden) € 36,-.

Particuliere aangifte inkomstenbelasting (fiscaal partnerschap) € 60,-.

Na het doen van de aangiften zal de belastingdienst aanslagen voor genoemde belastingen aan u opleggen. Natuurlijk is het controleren van deze aanslagen in de bovengenoemde prijs inbegrepen. Zo houden wij de vinger aan de pols van uw administratie, een wel zo'n comfortabel gevoel.

* Ook hier gelden de reiskosten zoals hierboven vermeld, nl. Tot maximaal 30 kilometer enkele reis, daarboven geldt een toeslag van € 0,19 per gereisde kilometer. De reisafstand wordt bepaald met de ANWB-routeplanner (http://route.anwb.nl/, snelste route).

TARIEVEN VOEREN ADMINISTRATIE

- Boekhouding met een omzet tot € 25.000 kost circa € 600,-. per jaar

- Boekhouding met een omzet tot € 50.000 kost circa € 900,-. per jaar

 * Ook hier gelden de reiskosten zoals hierboven vermeld, nl. Tot maximaal 30 kilometer enkele reis, daarboven geldt een toeslag van € 0,19 per gereisde kilometer. De reisafstand wordt bepaald met de ANWB-routeplanner (http://route.anwb.nl/, snelste route).

 

Bovenstaande prijzen voor het voeren van administraties zijn een indicatie van de gemiddelde prijs. Wilt u veel tijd steken in het geheel geordend en gesorteerd opleveren van uw administratie dan bespaart u op de kosten. Natuurlijk kunt u ook uw schoenendoos met bonnen achterlaten en verder geen omkijken willen hebben naar uw administratie, de prijs zal dan boven de gemiddelde prijs liggen.

Eén ding weet u wel zeker: u weet vooraf wat het gaat kosten, want wij geven u voordat wij de werkzaamheden aanvangen zekerheid over de prijs (en bevestigen dat middels een schriftelijke prijsafspraak).

 

 Arbeidsconflicten

In de meeste gevallen is het zo dat de werkgever de kosten (ongeveer € 500, -.) voor deze afhandeling voor hun rekening nemen.

Indien dit niet het geval is rekenen wij een vast bedrag van € 250, -. (dit is de helft van het normale tarief indien een advocaat dit voor u zou afhandelen).

 * Ook hier gelden de reiskosten zoals hierboven vermeld, nl. Tot maximaal 30 kilometer enkele reis, daarboven geldt een toeslag van € 0,19 per gereisde kilometer. De reisafstand wordt bepaald met de ANWB-routeplanner (http://route.anwb.nl/, snelste route).

 

Eenvoudige administratieve handelingen

 

Voor eenvoudige administratieve handelingen zoals het invullen van formulieren, aanvragen doen geldt een uurtarief van € 25, -. Excl. B.T.W. en eventuele andere kosten zoals telefoon-, prints enz.

Hiervan ontvangt u uiteraard een gespecificeerde rekening zodat hierover geen misverstanden gaan ontstaan.

  • Hier gelden echter de werkelijk gereden kilometers als zijnde reiskosten van € 0,19 per gereisde kilometer. De reisafstand wordt bepaald met de ANWB-routeplanner (http://route.anwb.nl/, snelste route).