Hoe gaan wij te werk

 

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet worden gedwongen aan het mediationproces mee te doen. De deelnemers mogen geen informatie uit de mediation naar buiten brengen. Deze principes liggen vast in de mediationovereenkomst, die de partijen en de mediator aan het begin van het mediationproces ondertekenen.

Dan start het informele mediationproces. Een mediation duurt ongeveer 3 tot 5 bijeenkomsten van 1 tot 2 uur. Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van het geschil.

In de gesprekken stellen de partijen zich actief op. De mediator stimuleert hen tot overleg, waarbij niet de formele standpunten maar juist de belangen van partijen centraal staan. De mediator blijft neutraal; hij begeleidt partijen bij het vinden van een oplossing.

Aan het einde van een mediation zet de mediator alle afspraken op papier. Deze overeenkomst wordt ondertekend door beide partijen en is rechtsgeldig. Dat betekent dat de afspraken bij de rechter kunnen worden afgedwongen wanneer één van de partijen zich hier niet aan houdt.


Arbeidsconflicten

 

Indien er sprake is van een arbeidsconflict komen er veel emoties los. Zowel bij werkgever als bij werknemer. Voor de werknemer is het moeilijk te verteren dat de werkgever “van hem of haar af wil”. Dit kan zijn na een jarenlange samenwerking. Hoe dan ook en om welk conflict het dan handelt, soms is het dan het beste afscheid van elkaar te nemen omdat er een vruchtbare samenwerking voor beide partijen niet meer in zit voor de toekomst.

Indien u als werknemer hiermee wordt geconfronteerd kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn.

Wij gaan voor u na wat uw rechten zijn, stellen een zgn. vaststellingovereenkomst op die voldoet aan uw eisen en die uiteraard voldoet aan de wettelijke normen. Wilt u nog een opleiding volgen om zodoende uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten dan gaan wij samen op zoek naar een opleiding. Ontvangt u een “gouden handdruk” dan bekijken we samen van fiscaal gezien de voordeligste oplossing is.

Naast de emoties komen veel zakelijke aspecten om de hoek kijken en die willen wij graag voor u afhandelen.